0702015081

Anläggning & underhåll av skogsbilvägar

Ett av våra större områden är underhåll och anläggning av skogsbilvägar som vi gjort i många år. 

Vi utför både nyläggning eller underhåll och rustning av befintliga vägar för både privata markägare och större skogsbolag såsom Stora enso, Mellanskog och 

Vi hyvlar ofta av leran av vägen för att minska grusåtgången och lämnar en stabilare och jämnare väg. Samt avjämnar vägen efter grusning. 

Ta kontakt med Tomas kring dina behov av anläggning och underhåll av bilvägar
Mobil: 070 – 201 50 81
E-post: tomas@stiganderssonakeri.se

De fordon vi har för detta är

  • Grusbil med hyvelblad (underbett)
  • Traktor med vägsladd för hyvling och avjämning av grusväg
  • Grusbil med 3-axlad vagn

Vintertid plogar, sandar och ishyvlar vi också. 

 

Ta kontakt