0702015081

Grustransporter 

Vi transporterar grus och schaktmassor samt säljer olika typer av grusfraktioner för bygg, vägg eller andra anläggningsarbeten. 

De vanligaste grusfraktioner vi säljer är

  • Stenmjöl 0-4
  • Vägslitlager 0-16
  • Bärlager 0-30
  • Förstärkningsmaterial 0-63
  • Grövre förstärkningsmaterial 0-90
  • Makadam 4-8, 8-16, 16-32
  • Slagg för fyllnadsmaterial

Vi kan transportera allt ifrån 1 ton till 34 ton .
Ta kontakt med Tomas kring dina behov av grus
Mobil: 070 – 201 50 81
E-post: tomas@stiganderssonakeri.se

Vi anlägger även husgrunder samt utför schaktningsarbeten och skulle du behöva skapa en helt ny väg så har vi lång erfarenhet av att anlägga ny väg

 

Ta kontakt