0702015081

Husgrunder

Anläggning av husgrund och betongplattor är en tjänst som vi gör allt mer av och vi hjälper till med allt ifrån grovbrytning av tomten (trädfällning stubbrytning, bortforsling av sprängning, jordsten etc) till färdig anläggning av betongplattor, inklusivve vss (avloppsrör, golvvärme och provtryckning av golvslingor) 

Så vi hjälper dig med en helt färdig betongplatta förberedd för att ställa dit ett hus. Vi gör också alla typer av dräneringsarbeten för nya och befintliga tomter.

Avloppsanläggningar av olika slag kan vi hjälpa er att välja och kan gräva ned på rätt sätt.

Några av de fordon vi brukar ha för detta arbetet är:

  • Grävmaskin 3-25 ton
  • Grusbil
  • 8 tons vibbrovält